פינוי בינוי

 
מתווה עסקת פינוי בינוי אותה מציעה מתחמים ללקוחותיה.
 
על מנת לבצע עסקת פינוי בינוי, הבניין המיועד לפינוי ובינוי מחדש, נדרש לעמוד בשני מבחני ייתכנות.
 
ייתכנות תכנונית היכולת לקדם הליכי תכנון ובנייה אשר יובילו לקבלת היתר בנייה בפרק זמן סביר.
 
ייתכנות כלכליתשסך השטחים החדשים שיבנו יאפשרו למסור לבעלי הנכסים הקיימים הצעה לקבלת עסקת פינוי בינוי אטרקטיבית
בד בבד עם יצירת רווחיות סבירה ומימון כל העלויות הכרוכות בביצוע פרויקט שכזה.
 
לאחר שחברתנו בחנה ואישרה את העמידה במבחנים אלו, באפשרותנו להציע לבעלי הנכסים  עסקת פינוי בינוי במתווה הבא.
 
דירה חדשה גדולה יותר בבניין חדש  ללא עלות כספית מצד הדיירים.
 
בעלי הדירות בפרויקט ייהנו מהיתרונות הבאים :
 
  •  בניין חדש בעיצוב אדריכלי מתקדם, פיתוח סביבתי מושלם, לובי כניסה ראשי מפואר, מעוצב ע"י אדריכל פנים, מערכת אינטרקום טלוויזיה, מעלית מתקדמת ואיכותית, חדר אשפה, חדר עגלות,  פיתוח סביבתי וגינון בעיצוב אדריכל נוף.
  • דירה חדשה גדולה יותר מהדירה הקיימת בתכנון אדריכלי קפדני במפרט טכני עשיר ובאיכות גימור מושלמת.
  • לכל דירה תהייה מרפסת שמש וחנייה רשומה בטאבו.
  • ביטחונות פיננסים ברף הגבוה ביותר להבטחת זכויות הבעלים.
  • ליווי משפטי להבטחת זכויות בעלי הדירות הקיימות.
  • חברתנו תממן  את כל עלויות המיסוי הכרוכות בהליך.
  • חברתנו תממן את עלויות הדיור החליפי בתקופת הבניה.
  • לוחות זמנים קצרים לביצוע הפרויקט. 
 
כל בעלי הדירות ייהנו  מעלייה משמעותית באיכות חייהם ומהשבחת ערך הדירה בעשרות אחוזים שכן הדירה החדשה תהייה גדולה יותר וחדשה יותר מהדירה הקיימת.
 
אנו בטוחים שיש לכם שאלות רבות ולכן ריכזנו עבורכם את התשובות בדף הבא 
 
 
הנכס שלכם, היכולות שלנו, החלום של כל אחד.