פרופיל החברה
 
מתחמים הינה חברת בת של חברת י.א.ל.ה ייזום והשקעות בע"מ.
החברה עוסקת בפרויקטים נדל"ניים ייחודים ומורכבים במיוחד במספר מישורים בתחום ההתחדשות העירונית.
החברה מקדמת הליכי תכנון ואישור תוכניות בניין ערים חדשות באזור השרון ותל אביב.
אישור התב"עות החדשות מאפשרת את התכנות הפרויקטים וההתחדשות העירונית.
בחלק מהפרויקטים הקרקעות והמבנים נרכשו ע"י החברה ובחלקן התקשרה החברה עם בעלי הנכסים כחלק מפרויקט פינוי בינוי.
החברה מתמחה בתכנון ובניה, מיסוי מקרקעין ובאיתור שטחי נדל"ן בעלי פוטנציאל ייזומי/עסקי.
בעזרת הצוות המקצועי, השותפים לדרך, היכולות המקצועיות והאיתנות הפיננסית אנו מצליחים להציע עסקאות פינוי בינוי אטרקטיביות במיוחד לבעלי נכסים.
 
 
 
החזון שלנו
 
אנו מאמינים שבעולם העסקים של היום יש להתנהל בשיתוף פעולה עם הקהילה תוך התחשבות באיכות הסביבה. תנאי השוק מחייבים לקיים חברה עסקית מרוויחה תוך יצירת מצב של Win-Win הן לבעלי המניות והן לקהילה והסביבה בה מתבצעת הפעילות העסקית.
זו הדרך היחידה לקיים חברה עסקית רווחית לאורך זמן.
 
 
 
המחויבות שלנו כלפיכם בעלי הדירות
 
  • חברת מתחמים  מתחייבת  לעמוד ברף הגבוה ביותר בכל הקשור להבטחת זכויות הבעלים והביטחונות.
  • חברת מתחמים מתחייבת לביצוע הפרויקט בהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו על ידינו מראש.
  • חברת מתחמים מתחייבת להתנהלות תוך שקיפות מלאה והעברה מידית של כלל האינפורמציה הנדרשת עבורכם, בעלי הדירות, לאורך הפרויקט.
  • חברת מתחמים מתחייבת למתן הסבר מלא בכל הקשור לפרויקט  ועזרה בכל שאלה או ברור.
  • חברת מתחמים רואה בבעלי דירות מרוצים את סוד הקיום והצלחתה כחברה, אי  לכך נפעל ככל יכולתנו למען שביעות רצונכם המלאה.